Jogi nyilatkozat

Felhasználási és adatkezelési feltételek

 

A TALENTn.hu weblapot ("Weblap") a Silver Kiadó Kft ("Üzemeltető") üzemelteti. A Weblapra való belépés egyben az alábbi felhasználási és adatkezelési feltételek ("Felhasználási Feltételek") elfogadását jelenti. A Weblap látogatásával valamint a Weblapon történő regisztrációval a jelen felhasználási feltételek szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és Ön között. Amennyiben Ön az itt leírt feltételek bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, kérjük, küldje el számunkra megjegyzéseit illetve észrevételeit elektronikusan az alábbi e-mail címre: talentn@lafemme.hu

 

I. AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI

 

Cégnév: "SILVER KIADÓ" Kiadói, Média-, és Tartalomszolgáltató Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24.

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-887841

Adószám: 14077649-2-41

E-mailcím: talentn@lafemme.hu

 

II. TARTALOMSZOLGÁLTATÁS

 

Szerzői jog

 

A Weblapon található valamennyi tartalom szerzői jogi oltalom alatt áll. Valamennyi tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdona, illetve azokra felhasználói jogokkal rendelkezik.

 

Az Üzemeltető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos Weblap egészének vagy részének másolása, akár ellenérték fejében vagy ingyenesen a nyilvánossághoz közvetítése. A Weblap tartalmának egyes részeit (ideértve a jelen Felhasználási Feltételeket is) a látogató kizárólag saját felhasználás céljából lementheti vagy kinyomtathatja, amely nem teremt jogot a Weblap így többszörözött részének további felhasználására, harmadik személyek felé történő továbbítására, adatbázisba rendezésére, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, stb.

 

A Weblapról idézni kizárólag az Üzemeltető előzetes és írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A mindenkor hatályos, szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szabad felhasználás eseteit kivéve az Üzemeltető hozzájárulása nélkül a forrás feltüntetésével sem másolható, továbbítható idézet vagy teljes tartalomegység a Weblapról.

 

A La femme szóvédjegy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilvántartásában az Üzemeltető javára lajstromozott szó védjegy. A La femme logó, védjegy, illetve a TALENTn védjegy vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata az Üzemeltető jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében az Üzemeltető minden rendelkezésére álló jogi lépést megtesz.

 

Az Üzemeltető szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Weblap megtekintésével a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának jelen felhasználási feltételekben foglaltaktól eltérő célra történő másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen szerződés megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy legalább 100.000 forint kötbért köteles fizetni az Üzemeltetőnek az Üzemeltető kárának külön bizonyítása hiányában is.

 

Felelősség a tartalomért

 

Az Üzemeltető törekszik a hiteles és pontos tájékoztatásra, ugyanakkor felróhatóságtól függetlenül kizárja felelősségét az esetleges tévedésekért, téves adatokért, információkért és sajtóhibákért. A jelen rendelkezés a Weblapon valamint a Hírlevélben szereplő információkra egyaránt vonatkozik.

 

Linkek

 

A Weblap szolgáltatásai tartalmazhatnak olyan hivatkozásokat (linkek), amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók által nyújtott tartalom- vagy egyéb szolgáltatásokért valamint adatvédelmi gyakorlatért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

A Weblapra mutató hiperhivatkozás elhelyezése

 

A Weblapra mutató linket elhelyező más internetes weboldalnak tartalmaznia kell a TALENTn elnevezést és/vagy logót, mely logó arányai és megjelenése nem módosítható. Logó bekérésére az Üzemeltető fenti elérhetőségein van mód.

 

A link csak a Weblapra mutathat, másolás, gyorsítótárazás, sokszorosítás nem engedélyezett. Az a weboldal, ahol a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy annak megtekintését az Üzemeltető javasolja vagy támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás igénybevételét vagy termék megvásárlását.

 

Olyan oldal, amely működésével jogszabályt, harmadik személy jogait és/vagy közízlést sért, nem helyezhet el a Weblapra mutató linket.

 

III. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli felhasználói és látogatói adatait. A jelen adatkezelési rendelkezések összefoglalják a Weblapon gyűjtött adatok és személyes adatnak nem minősülő információk típusait valamint azt, hogy ezeket az Üzemeltető milyen célból kezeli és milyen feltételekkel használhatja fel. A jelen adatkezelési rendelkezések kizárólag a Weblap tekintetében érvényesek, nem alkalmazhatók harmadik (azaz: a Weblapon és az Üzemeltetőn kívüli) személyek által üzemeltetett weboldalak esetében még akkor sem, ha ezek a weboldalak a Weblapról közvetlenül hozzáférhetőek vagy elérhetőek.

 

A Weblapot bárki anélkül látogathatja, hogy bármilyen személyes adatot megadna.

 

A Weblap szerverei automatikusan naplózzák az alábbi információkat, amelyek teljesen anonimek és az Üzemeltető számára alkalmatlanok a látogató beazonosítására:

 

A Weblap szerverei automatikusan regisztrálják felhasználó IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és egyes más, anonim információkat. Ezeket az információkat az Üzemeltető kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kezeli szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az Üzemeltető ezeket az információkat a felhasználók által megadott személyes vagy más adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

 

Regisztráció során az Üzemeltető részére megadott személyes adatok

 

A Weblap egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználónak regisztrációs adatlapot kell kitöltenie. Az Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli a felhasználó adatokat. Az Üzemeltető a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli a személyes adatokat és a tőle elvárható módon biztosítja, hogy azokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

 

Az Üzemeletető személyes adatot harmadik személy felé nem továbbít, azonban az adatokból feldolgozott, egyes anonimizált információkat egyes partnerek rendelkezésére bocsáthat, hogy e partnerek a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Az ilyen információk továbbítása kizárólag anonimizálva, azaz oly módon történik, hogy az érintett beazonosítása nem lehetséges.

 

A személyes adatokat az Üzemeltető a megadásuktól számított 10 éven keresztül – vagy egyes esetekben egy-egy rendezvényhez kapcsolódóan csak meghatározott időszakban – kezeli. Adattovábbításra az előfizetési adatok esetén kerül sor, a kiszállítást végző mindenkori szolgáltató részére – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

 

Cookie-k (vagy sütik) használata a Weboldalon

 

A Weblap által használt egyes "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (un. „folyamat sütik”), mások információkat tárolnak a Weboldal használatáról (statisztikák) annak érdekében, hogy a felhasználó számára a Weboldal kényelmesebb használatot nyújtson. Egyes "süti" típusok - funkciójuk és műkődési elvük alapján - csak átmenetileg kerülnek tárolásra a felhasználó számítógépén és eltűnnek a böngésző bezárásával, míg mások tartósan a felhasználó számítógépen maradnak és a böngészési előzmények, adatok törlésével törlődnek.

 

A "sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, így a Weboldal látogatója elfogadja a "sütik" használatát. A "sütik" letiltása a böngészőben - amelyre a legtöbb böngésző lehetőséget ad - a Weboldal egyes funkcióinak nem a tervezettek szerinti, esetleg hibás műkösét eredményezi.

 

Jogorvoslat az adatkezeléssel kapcsolatban

 

Az érintett írásban vagy elektronikus úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését. Az Üzemeltető az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb harminc napon belül megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, azonban az azonos naptári évben történő ismételt tájékoztatás kérés esetén az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy alkalmanként 5.000 forint adminisztrációs költséget számítson fel. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

Ha a fent említett jogok gyakorlásával-, illetve személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdései, panaszai volnának, felveheti a kapcsolatot az Üzemeltető adatvédelmi felelősével.

 

Adatvédelmi felelős: Silver Kiadó Kft. ügyvezetője

E-mail: adatvedelem@silverkiado.hu

 

Esetleges adatvédelmi panaszával fordulhat továbbá a felügyelő hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

 

IV. JELENTKEZÉS A TALENTn TEHETSÉGFÓRUMRA

 

Az Üzemeltető szervezésében TALENTn címmel tehetségfórumokat ("Tehetségfórum") szervez a tehetséggondozás mértékadó kezdeményezésként, a tehetségek és tehetségsegítő szakemberek minőségi találkozóhelyeként.

 

A Weboldalon erre a célra létrehozott funkciók használatával lehetőség van jelentkezni a Tehetségfórumokra az egyéni és az oktatási intézmények részére létrehozott regisztrációs felületeken, az egyes Tehetségfórumokat megelőzően legkésőbb egy héttel, illetve a weboldalon megadott határidőig.

 

Egyéni jelentkezés

 

Az egyéni jelentkezés nem jelent automatikus részvételi lehetőséget a Tehetségfórumon. A jelentkezések beérkezése, összesítése után az Üzemeltető a szabad helyek függvényében dönt a Tehetségfórumon ingyenesen résztvevők köréről. Azok az egyéni jelentkezők, akiknek az Üzemeltető előzetesen meghívókódot küldött, és azt a regisztráció során megadják a Weboldalon, az Üzemeltető garantálja az ingyenes részvételi lehetőséget az adott Tehetségfórumon.


A Tehetségfórumra való belépéshez szükséges információkat (vonalkódot) az Üzemeltető az adott rendezvény előtt három nappal küldi meg azok számára, akiknek ingyenes részvételét az Üzemeltető biztosítani tudja.

 

Egyedi jelszó megadásával az egyéni jelentkezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Weboldal személyes adataikat 10 évig tárolja, annak érdekében, hogy a regisztráció során megadott email cím és jelszó segítségével egyszerűbben (személyes adataik újbóli megadása nélkül) tudjanak jelentkezni az Üzemeltető által szervezett jövőbeni eseményekre.

 

Oktatási intézmények jelentkezés

 

Korlátozott számú közép- és felsőoktatási intézmény számára az Üzemeltető meghívókódot küld, amelynek felhasználásával az oktatási intézmény meghatározott számú résztvevőt delegálhat a rendezvényre. A jelentkezések beérkezése, összesítése után a Tehetségfórumra való belépéshez szükséges információkat (vonalkódot) az Üzemeltető három nappal a rendezvény előtt megküldi a regisztrált résztvevők e-mail címére!

 

A Weboldalon történő jelentkezéssel az Üzemeltető jogosult kezelni a résztvevő által megadott személyes és egyéb adatokat (név, cím, emailcím, telefonszám). A jelentkezés során megadható egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikai célból, illetve az egyéb szolgáltatásai testreszabása céljából kezeli, megadásuk opcionális. A felhasználó az adatok megadásával hozzájárul azok Üzemeltető általi kezeléséhez.

 

V. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 

A Szervező mindennemű felelősséget kizár a jelentkezéssel és a részvevők kiválasztásával összefüggésben. A sikeres jelentkezés és ilyen módon a Tehetségfórumon való részvétel feltétele minden kötelező adat, információ határidő előtt történő megadása. A jelentkező által megadott elérhetőségi címek, telefonszámok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (email kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervezőt tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevő szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

 

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Tehetségfórum szervezésével összefüggésben, beleértve a szervezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Program során bekövetkezett késésekből, módosításokból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott és igazolt károkért való felelősséget.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen Felhasználási Feltételeket vagy magát a Tehetségfórum programját kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Tehetségfórumot elhalasztani, módosítani, esetlegesen nem megrendezni. A Szervező a Konferenciával kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.talent.hu weboldalon teszi nyilvánossá.

 

A Tehetségfórum hivatalos internetes címe: www.talentn.hu, amely a Tehetségfórumig és azt követő egy évig elérhető. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

 

VI. HIDETÉSEK

 

A Weblapon megjelenő hirdetések tartalmáért illetve különösen a reklámozott termékekért és szolgáltatásokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az esetleges politikai hirdetések nem tükrözik sem a szerkesztőség, sem az Üzemeltető véleményét.

 

VII. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSA

 

A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosításának jogát fenntartjuk. Amennyiben az Ön személyes adatinak kezelésében vagy az Ön felhasználást érintő bármilyen kérdés tekintetében bármilyen lényeges változás következik be, az erre vonatkozó információt weblapon elérhetővé tesszük és erre vonatkozóan külön figyelmeztetést helyezünk el oldalainkon. A Weblap módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Weblapra való bejelentkezéssel – elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket.

 

Hatályos: 2018. szeptember 15-től

 

Silver Kiadó Kft.

Ennek az oldalnak az eredeti elérhetősége: http://www.talentn.hu/jogi-nyilatkozat
Praesent et nulla eu nibh laoreet varius. Nunc venenatis nisi in libero. In sed justo. Sed risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.